Logo

Heslo pro členy

Stručná historie střelnice Sopka Nová Paka

Provozní řád
Klubová střelnice "Sopka" se nachází naproti benzinové pumpě v lese. Původně se zde těžil pískovec (pískovna Vlkov) a v malé míře čedič. Po 2. světové válce byl na louce poblíž pískovny skladován vojenský materiál a munice byla likvidována v lomu. Dodnes jsou v piskovcové skále vidět stopy po zásahu protitankových střel. Na některých místech ve skále jsou též patrné pozůstatky zkamenělých stromů.
        Počátky užívání bývalé pískovny jako sportovní střelnice spadají do poloviny 50-tých let minulého století, kdy v roce 1956 byl tento prostor schválen z hlediska bezpečnosti. Následujícího roku byl již vybudován první dřevěný střelecký přístřešek. První projektová dokumentace, tehdy ještě okresní střelnice, byla vypracována v červnu roku 1959 a nadřízeným orgánem - ÚV Svazarmu schválena následujícího roku včetně dotace 10.000,- Kč. Stavět se začalo svépomocí na jaře roku1961 a kolaudační řízení proběhlo již na konci tohoto roku. Bylo vybudováno kryté dřevěné střeliště a zděná klubovna. Na jaře roku 1965 však bylo tíhou sněhu střeliště zničeno a proto se přistoupilo k první rekonstrukci. Byly vybudovány betonové základy a na ně opět dřevěný, tentokrát uzavíratelný přístřešek s podlahou z betonových dlaždic. Roku 1985, vzhledem k chátrajícímu stavu, bylo započato s další přestavbou, kdy se střeliště obezdilo, změnil se způsob zavírání střeliště - vzniklo 10 samostatných střeleckých míst, vybetonovala se podlaha a na místě původního dřevěného skladu materiálu byl postaven nový zděný sklad. V polovině 90. let byly prováděny rozsáhlé terénní úpravy směrem od střeleckého přístřešku tak, aby zde vznikla rovina s pokud možno stejnou šířkou jako střelecký přístřešek. Začátkem nového století se započalo s budováním oplocení celého objektu, bylo dokončeno elektronické ovládání stavů pro malorážovou pušku a dokončila se konstrukce stavů pro rychlopalbu.
V roce 2017 se započalo s přístavbou nové klubovny které předcházelo získání části pozemku od MÚ. Přístavbu jsme realizovali z části svépomocí (zemní práce, podezdívka, pobití střechy, ...) a odborné práce (zdění, omítky, izolace, atd.)realizovala firma Labík, případně Nýdrle (sádrokarton, izolace střechy), Vinklář (dlažba) nebo Brůna Vlad. (elekt. rozvody). Tato přístavba byla dokončena na jaře 2020.

V roce 2019 bylo započato s opravou staré klubovny (omítka, podlaha, strop, nové elektrické rozvody)Zároveň bylo dokončeno odřevení bočních clon a vybudován malý skládek. V roce 2020 bylo vybudováno vodního hospodářství, tj.vrtaná studna a jímka na splaškovou vodu z kuchyňky.
                                    
Technické parametry střelnice:
Členství v klubu
ssknp003002.jpg