Logo

Informace o klubu

Plánované brigády ve střelnici

Balistický posudek
Provozní řád
Vniřní předpis pro půjčování zbraní
Základní informace
Brigády 2017
Brigády 2018
Brigády 2019
Upozorňuji členy klubu na nutnost včasného informování správce střelnice (Vl. Zapadlo - 732132240)o Vaši případné brigádě. Nezapomeňte zapsat odpracované hodiny a Vaši činnost do sešitu brigád.
Členství v klubu
činnost termín zodpovídá
zkrácení prken na výšku levé clony konec července  
nátěr prken z obou stran (2 x Luxol - pinie konec července  
přišroubování prken (na doraz k sobě) konec července  
připevnění stříšky nad pravou clonu konec července ???
dokončení latí pod hlavním rozvaděčem střeliště konec července Malý L.
zhotovení podezdívky přístavby klubovny konec července
oprava hlavního přívodu elektřiny v rozvaděči 50m 16.březen Polák Jan ml.
zhotovení omítky střeliště konec června Pravý A, Kuřík J.
žlaby a svody střech srpen Malý L.
dokončení střeleckých stolků konec dubna
zhotovení stříšky nad vchodem WC konec července Pravý A.
zhotovení konstrukce na levé cloně konec července Lavický O.
konstrukce levé přístavby pro stavy konec srpna Pech M.