Logo

Přístavba klubovny

Přístavba klubovny - komentář

Celkový pohled z jihu
Půdorys přístavby
Řez přístavby
Úpravy výkresové dokumentace:
Foto z přístavby
Časový rozvrh prací
Nejbližší plány:
ssknp001001.jpg