!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> Vykresy

Logo

Přístavba klubovny

Přístavba klubovny - komentář

Celkový pohled z jihu
Půdorys přístavby
Řez přístavby
Úpravy výkresové dokumentace:
Foto z přístavby
Časový rozvrh prací
Nejbližší plány: