Logo

Přístavba klubovny

Přístavba klubovny - komentář

Celkový pohled z jihu
Půdorys přístavby
Řez přístavby
Úpravy výkresové dokumentace:
Foto z přístavby
Časový rozvrh prací
Plánuje se kolaudace, která by měla proběhnout v prosinci. V současné době se zajišťují potřebné dokumenty a opravují některé nedostatky - Zapadlo
    
ssknp012001.jpg
Ve druhé polovině listopadu 2020 bylo dokončeno zateplení staré klubovny a zhotovena vnější omítka - J. Včelák