Logo

Informace o klubu

Členství v klubu

Balistický posudek
Provozní řád
Vniřní předpis pro půjčování zbraní
Základní informace
Brigády 2017
Brigády 2018
Brigády 2019

Povinnosti člena:

Práva člena:

Brigádnická činnost ve střelnici
Upozorňujeme členy, že vzhledem k hlučnosti provozu střelnice jsme nuceni částečně omezit provoz střelnice:
Členství v klubu