Logo

Informace o klubu

Základní informace o klubu

Balistický posudek
Provozní řád
Vniřní předpis pro půjčování zbraní
Základní informace
Brigády 2017
Brigády 2018
Brigády 2019

Na základě naší žádosti byl dne 8.10.1990 ve smyslu stanov Českého střeleckého svazu (ČSS) registrován náš Sportovně střelecký klub (SSK) jako základní článek ČSS.

Náš SSK byl zřízen ve smyslu zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů a má ve smyslu tohoto zákona a stanov ČSS plnou právní subjektivitu jako právnická osoba.

Od 15.4.2015, na základě ustanovení zákona č. 89/2012 a Občanského zákoníku byl Český střelecký svaz registrován jako Český střelecký svaz, zapsaný spolek (ČSS, z.s.). Naše organizace byla přejmenována na Sportovně střelecký klub ČSS, z.s. a registrována jako pobočný spolek ČSS, z.s.“

SSK je tedy registrován pod těmito údaji:
Úplný název ČSS, z.s. - Sportovně střelecký klub Nová Paka
Sídlo Kumburská 846, 509 01 Nová Paka
Kontaktní adresa SSK Nová Paka, Kumburská 846, 509 01 Nová Paka
e-mail ssknp@ssknovapaka.cz
telefon 732 132 240

Výbor pobočného spolku:
Předseda: Vladimír Zapadlo, U Teplárny 1307, 509 01 Nová Paka, tel: 732132240
Jednatel: Zdeněk Dix, Přibyslavská 298, 509 01 Nová Paka
Hospodář: Luboš Malý, tel: 605447823
Člen pro sport. činnost: Josef Kulhánek, K Hájku, 509 01 Nová Paka
Člen: Jiří Jakoubě, L. Zívra 1491, 509 01 Nová Paka, tel. 739061229
Člen: Zdeněk Zach
 
Registrační číslo našeho SSK v rámci ČSS, z.s. je: 0192
Český statistický úřad přidělil naší organizaci identifikační číslo -
IČO: 64812987
Finanční úřad v Nové Pace přidělil naší organizaci daňové identifikační číslo -
DIČ: 240 - 624001877
Bankovní spojení: 280686552/0300:

SSK není plátcem dané, veškeré naše příjmy jsou z členských příspěvků, které jsou pro kalendářní rok schvalovány členskou schůzí, a ze startovného na pořádaných střeleckých soutěžích.

Výše klubového příspěvku pro rok 2021 je 1000,- Kč, důchodci 500,- Kč
  
Členství v klubu
Korespodenční adresa: ssknp@ssknovapaka.cz
                                       zapadlo@ssknovapaka.cz
ssknp010001.jpg