Logo

Nabídka

Aktuální informace

Zbrojní průkaz
Veřejnost
Střelnice - plánování brigád
Od 1. června 2020 je střelnice každé úierý otevřena pro veřejnost, a to za předpokladu dodržování všech opatření vydaných vládou pro zamezení šíření kolonaviru.
Důrazně upozorňuji, že je potřeba dodržovat předepsaná hygienická opatření - používat roušku (s vyjimkou vlastní střelby), omýt a dezinfikovat ruce, 2m odstup, jeden střelec na palebném místě. Dezinfekční prostředek je na střelišti, voda na mytí v sociálním zařízení (umyvadlo ).