Logo

Heslo pro členy

Stručná historie střelnice Sopka Nová Paka

Zadejte heslo, špatné heslo, zvolte jiné
Provozní řád
Vniřní předpis pro půjčování zbraní
Základní informace
Klubová střelnice "Sopka" se nachází naproti benzinové pumpě v lese. Původně se zde těžil pískovec (pískovna Vlkov) a v malé míře čedič. Po 2. světové válce byl na louce poblíž pískovny skladován vojenský materiál a munice byla likvidována v lomu. Dodnes jsou v piskovcové skále vidět stopy po zásahu protitankových střel. Na některých místech ve skále jsou též patrné pozůstatky zkamenělých stromů.
        Počátky užívání bývalé pískovny jako sportovní střelnice spadají do poloviny 50-tých let minulého století, kdy v roce 1956 byl tento prostor schválen z hlediska bezpečnosti. Následujícího roku byl již vybudován první dřevěný střelecký přístřešek. První projektová dokumentace, tehdy ještě okresní střelnice, byla vypracována v červnu roku 1959 a nadřízeným orgánem - ÚV Svazarmu schválena následujícího roku včetně dotace 10.000,- Kč. Stavět se začalo svépomocí na jaře roku1961 a kolaudační řízení proběhlo již na konci tohoto roku. Bylo vybudováno kryté dřevěné střeliště a zděná klubovna. Na jaře roku 1965 však bylo tíhou sněhu střeliště zničeno a proto se přistoupilo k první rekonstrukci. Byly vybudovány betonové základy a na ně opět dřevěný, tentokrát uzavíratelný přístřešek s podlahou z betonových dlaždic. Roku 1985, vzhledem k chátrajícímu stavu, bylo započato s další přestavbou, kdy se střeliště obezdilo, změnil se způsob zavírání střeliště - vzniklo 10 samostatných střeleckých míst, vybetonovala se podlaha a na místě původního dřevěného skladu materiálu byl postaven nový zděný sklad. V polovině 90. let byly prováděny rozsáhlé terénní úpravy směrem od střeleckého přístřešku tak, aby zde vznikla rovina s pokud možno stejnou šířkou jako střelecký přístřešek. Začátkem nového století se započalo s budováním oplocení celého objektu, bylo dokončeno elektronické ovládání stavů pro malorážovou pušku a dokončila se konstrukce stavů pro rychlopalbu.
V roce 2017 se započalo s přístavbou nové klubovny které předcházelo získání části pozemku od MÚ. Přístavbu jsme realizovali z části svépomocí (zemní práce, podezdívka, pobití střechy, ...) a odborné práce (zdění, omítky, izolace, atd.)realizovala firma Labík, případně Nýdrle (sádrokarton, izolace střechy), Vinklář (dlažba) nebo Brůna Vlad. (elekt. rozvody). Tato přístavba byla dokončena na jaře 2020.

V roce 2019 bylo započato s opravou staré klubovny (omítka, podlaha, strop, nové elektrické rozvody)Zároveň bylo dokončeno odřevení bočních clon a vybudován malý skládek. V roce 2020 bylo vybudováno vodního hospodářství, tj.vrtaná studna a jímka na splaškovou vodu z kuchyňky.
                                    
Technické parametry střelnice:
Brigády 2017
Brigády 2018
Členství v klubu
Přístavna klubovny
Brigády 2019
ssknp003002.jpg
Brigády 2020 , výběr Kč